Trang tiếng anh
Việt Nam
Cập nhật: 09/08/2018
Lượt xem: 328

Cỡ chữ

   
Công ty CP Westerntech Việt Nam được thành lập với mục tiêu trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước và nước thải tại Việt Nam, từng bước tiến ra thị trường khu vực, khẳng định thương hiệu và giá trị của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xử lý nước và môi trường.
MỤC TIÊU
 
Công ty CP SISMAT Việt Nam được thành lập với mục tiêu trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước và nước thải tại Việt Nam, từng bước tiến ra thị trường khu vực, khẳng định thương hiệu và giá trị của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xử lý nước và môi trường.
 
TẦM NHÌN 
 
Phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị phục vụ ngành xử lý nước và môi trường.
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

3 điểm tựa cho giá trị của SISMAT Việt Nam

   + Công nghệ Tiên tiến

   + Nhân lực Trình độ cao

   + Chiến lược Dài hạn

SỨ MỆNH: 

Sản xuất, cung ứng các hệ thống thiết bị công nghệ xử lý nước và nước thải phong phú, đáng tin cậy từ các nước tiên tiến với giá cả hợp lý và điều kiện tốt nhất cho khách hàng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành Môi trường và Kinh tế đất nước.