Trang tiếng anh
Việt Nam
01/08/2016
Cung cấp vật tư, thiết bị trong lĩnh vực xử lý nước, nước thải và môi trường Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, vận hành chuyển giao công nghệ các công trình xử lý nước, nước thải và môi trường Sismas được thành lập bởi những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với ngành môi trường. Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư tại WesternTech Việt Nam...