Trang tiếng anh
Việt Nam
20/03/2019 - 19 Lượt xem
Thời gian vừa qua, tình hình rác thải của tỉnh Quảng Ngãi đang trong tình trạng báo động. Rác mỗi ngày càng nhiều hơn không được xử lý, đó cũng là hệ lụy của việc nhà máy rác Nghĩa Kỳ bị trễ hẹn.