Trang tiếng anh
Việt Nam
Cập nhật: 09/08/2018
Lượt xem: 372

Cỡ chữ

   
Một công ty có nhiều giá trị như: giá trị cốt lõi, chất lượng đội ngũ nhân sự, giá trị của công nghệ, giá trị về thương hiệu,... Nhưng trong đó, giá trị cốt lõi đúng như tên của nó là giá trị quan trọng nhất của một công ty. Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết một tình huống theo xảy ra trong quá trình hoạt động của mình một cách đúng đắn nhất.
Chính sách công ty
 
1. Cống hiến cho sự phát triển của xã hội thông qua các sản phẩm và kỹ thuật phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp
 
2. Mong muốn công ty phồn vinh và nhân viên hạnh phúc, kiến tạo hiện tại và mở cửa tương lai
 
3. Sáng tạo và dũng cảm đương đầu với những thách thức của thế giới mà mình chưa biết
 
 Triết lý của SISMAT Việt Nam
 

TRI THỨC QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TỐI THƯỢNG
LÒNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TÀI SẢN QUÝ BÁU NHẤT