Trang tiếng anh
Việt Nam
Van cửa chặn Stoplogs Model SSL là thiết bị ngăn dòng phục vụ công tác bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống xử lý nước. Van chặn SSL có độ kín khít tuyệt đối, tránh nước rò rỉ vào trong khoang trong khi đang bảo dưỡng thiết bị