Trang tiếng anh
Việt Nam
Hệ thống xử lý nước thải hợp khối BIOPAK
Bơm trục vít SISMAT
Cầu cào bể lắng chữ nhật SDS
Cầu cào bể lắng tròn DKS
Máy tách rác dạng bậc thang SSS
Máy tách rác dạng băng tải nhưạ PKI
Máy ép bùn băng tải HBP
Máy ép bùn băng tải MBP
Máy ép bùn băng tải LBP
Máy ép bùn băng tải VSP
Máy ép rác SSC
Máy tách rác dạng đĩa quay SDD
Máy tách rác dạng dây cáp HKI
Máy tách rác cơ khí dạng nhiều cào OTI
Máy tách rác dạng băng DBI
Van cửa chặn Stoplogs Model SSL là thiết bị ngăn dòng phục vụ công tác bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống xử lý nước. Van chặn SSL có độ kín khít tuyệt đối, tránh nước rò rỉ vào trong khoang trong khi đang bảo dưỡng thiết bị